نسترن فتحی

نسترن فتحی

نسترن فتحی زاده ی سال 1366 ، مترجم ، نویسنده و مؤلف ایرانی می باشد.

کتاب های نسترن فتحی

حرف هایی که بهت نگفتم، مامان!


بیگ نیت، دردسرساز تمام عیار 3


بیگ نیت، دردسرساز تمام عیار 1


بیگ نیت، دردسرساز تمام عیار 4


چی چی شنبه باشم یا جمعه؟


سه سوتی ها و جنگ خرگوشی


سه سوتی ها و ماهی های مشکوک


اوهوخیتف


مگس


حلزون بی صدف


شپش


عنکبوت


شکارچیان روح


موش فاضلاب


وزغ


کرم


راز بین آن دو می ماند…


قهرمان جزیره ی لگوریسه


بچه معمولی


بچه چمدانی


گمشده در فضا


آخر بازی