نسترن فتحی

نسترن فتحی

نسترن فتحی زاده ی سال 1366 ، مترجم ، نویسنده و مؤلف ایرانی می باشد.

کتاب های نسترن فتحی

مگس


شپش


عنکبوت


شکارچیان روح


موش فاضلاب


حلزون بی صدف


وزغ


کرم


بچه معمولی


قهرمان جزیره ی لگوریسه


بچه چمدانی


گمشده در فضا