مارک رولندز

مارک رولندز

مارک روولندز (متولد 1962) نویسنده و فیلسوف ولزی است. وی استاد فلسفه در دانشگاه میامی است و نویسنده چندین کتاب در مورد فلسفه ذهن، وضعیت اخلاقی حیوانات غیر انسان و نقد فرهنگی است. او در فلسفه آکادمیک به دلیل کار در زمینه ذهن حیوانات شناخته شده است و یکی از معماران اصلی منظره است که به عنوان وسیله نقلیه یا ذهن گسترده، در این دیدگاه که افکار، خاطرات، خواسته ها و عقاید را می توان در خارج از مغز و جمجمه ذخیره شوند، شناخته می شود. از آثار وی می توان به «حقوق حیوانات» (1998) ، «بدن در ذهن» (1999)، طبیعت آگاهی (2001)، حیواناتی مثل ما (2002) و خاطرات شخصی با عنوان «فیلسوف و گرگ» (2008) اشاره کرد.

کتاب های مارک رولندز

فیلسوف و گرگ