حسن ذوالفقاری

حسن ذوالفقاری

حسن ذوالفقاری نویسنده و پژوهشگر ادبی ایرانی است. وی متولد ۱۳۴۵ در شهر دامغان است. وی در مقطع کارشناسی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی، مقطع کارشناسی‌ارشد پژوهشگاه علوم انسانی و مقطع دکترای دانشگاه تهران در رشتهٔ زبان و ادبیات فارسی تحصیل کرد. او هم‌اکنون در دانشگاه تربیت‌مدرس تدریس می‌کند.

کتاب های حسن ذوالفقاری

آموزش ویراستاری و درست نویسی


باورهای عامیانه مردم ایران


فارسی عمومی


افسانه های پهلوانی ایران


فرهنگواره ی نامه نگاری


کتاب صوتی سلیم جواهری


کتاب صوتی حسین کرد شبستری


کتاب صوتی بهرام و گل اندام


از گلستان من ببر ورقی


داستان های امثال


چهار درویش


هشت بهشت


جامع التمثیل


روضة الشهداء