حسن ذوالفقاری

حسن ذوالفقاری

حسن ذوالفقاری نویسنده و پژوهشگر ادبی ایرانی است. وی متولد ۱۳۴۵ در شهر دامغان است. وی در مقطع کارشناسی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی، مقطع کارشناسی‌ارشد پژوهشگاه علوم انسانی و مقطع دکترای دانشگاه تهران در رشتهٔ زبان و ادبیات فارسی تحصیل کرد. او هم‌اکنون در دانشگاه تربیت‌مدرس تدریس می‌کند.

کتاب های حسن ذوالفقاری

فارسی عمومی


یکصد منظومه ی عاشقانه ی فارسی


فرهنگواره ی نامه نگاری


آئین نگارش و ویرایش


داستان های امثال


چهار درویش


هشت بهشت


جامع التمثیل


روضة الشهداء