علی حاجی ملاعلی

علی حاجی ملاعلی

علی حاج ملاعلی، متولد 1356، دانشجوی دکترای پژوهش هنر دانشگاه تربیت مدرس، مدرس دانشگاه و مترجم است و در زمینه تئاتر، آثار خوبی را ترجمه کرده است. ترجمه نمایشنامه عمو سام من، کتاب مبانی بازیگری و بداهه پردازی در تئاتر، بخشی از این آثار محسوب می‌شوند. وی مدرس دانشگاه‌های سوره و جامع است و درس های زیبایی شناسی و فلسفه هنر، شیوه‌های رهبری بازیگر، بیان بدنی، بداهه پردازی، آشنایی با متون نمایشی و... را تدریس می‌کند. وی آیین،پرفورمنس و درام را حوزه های زیباشناختی تئاتر می‌داند و معتقد است رشته‌ای مثل پژوهش هنر، این حوزه‌ها را در برمی‌گیرد. 

کتاب های علی حاجی ملاعلی

شگردهای نمایشنامه نویسی


مبانی بازیگری