احمد سیف

احمد سیف

احمد سیف یا ایرج سیف متولد 1324 در آمل ، نویسنده و مترجم کتب و مقالات اقتصادی، سیاسی و تاریخی، اقتصاددان و استاد دانشگاه است. وی در دانشگاه استافوردشر دارای مرتبهٔ استاد ارشد است و اقتصاد تدریس می‌کند. برخی از آثار وی با نام مستعار بهروز امین نیز منتشر شده‌اند. سیف کتب و مقالات بسیاری در زمینهٔ اقتصاد، سیاست و تاریخ مشروطه به رشتهٔ تحریر درآورده یاترجمه کرده‌است.

کتاب های احمد سیف

ارزش همه چیز


اقتصاد سیاسی توسعه نیافتگی


در انکار نئولیبرالیسم


پیروزی سیاه


دگردیسی قدرت


قرن گم شده