سو هادفیلد

سو هادفیلد

سو هادفیلد بیست سال در مدارس جامع زبان انگلیسی تدریس کرده است. او ده سال گذشته را در آموزش نوشتن خلاق ، مهارتهای مطالعه ، ادب و پیشرفت شغلی و شخصی در دانشگاه ساسکس و گروههای صرف کرده است.

کتاب های سو هادفیلد

تغییری کوچک تحولی شگرف