جیسون فانگ

جیسون فانگ

دکتر جیسون فانگ پزشک، نویسنده و پژوهشگر است. کتابهای بنیانگذار علمی وی درمورد دیابت و چاقی، کد دیابت، کد چاقی و راهنمای کامل روزه داری صدها هزار نسخه فروخته و حکمت متداول مبنی بر اینکه بیماران دیابتی باید با انسولین درمان شوند را به چالش می کشد.

کتاب های جیسون فانگ

چرا چاق می شویم؟