یولتان سادیکوا

یولتان سادیکوا

یولتان سادیکوا که رشته زبان و ادبیات فارسی را در دانشگاه مسکو تا سطوح عالی دنبال کرده، در سال‌های اخیر همه وقت خود را به ترجمه آثار آوانگارد ادبیات فارسی به روسی و بالعکس اختصاص داده است. این مترجم روس متولد 1988 است.

کتاب های یولتان سادیکوا

لغت نامه خزران


بانو کوه مس


من، ولادیمیر مایاکفسکی


آمریکایی که من کشف کردم


درباره آن