شیرین معتمدی

شیرین معتمدی

شیرین معتمدی متولد خرداد 1357 و دانش آموخته ی رشته ی زبانشناسی از دانشگاه تهران است. ترجمه را از مقاله ها و داستان های کوتاه شروع کرد. مدتی در مجله ی شکار و صفحه ی ایرانشهر روزنامه ی همشهری به ترجمه ی مقاله هایی با موضوع طبیعت و محیط زیست پرداخت اما رویکرد ادبی را به طور جدی با ترجمه چند داستان کوتاه، چاپ شده در مجله ی روان شناسی و هنر، نافه شروع کرد. مدتی نیز با بخش نمایش رادیو فرهنگ همکاری داشت.

کتاب های شیرین معتمدی

روزی که رهایم کردی


قصر سرنوشت های متقاطع


اولین تماس تلفنی از بهشت


وقت نویس


یکشنبه بعد از روز مادر


دنیای آشنا


هنر ناپیدایی