شیرین معتمدی

شیرین معتمدی

شیرین معتمدی متولد خرداد 1357 و دانش آموخته ی رشته ی زبانشناسی از دانشگاه تهران است. ترجمه را از مقاله ها و داستان های کوتاه شروع کرد. مدتی در مجله ی شکار و صفحه ی ایرانشهر روزنامه ی همشهری به ترجمه ی مقاله هایی با موضوع طبیعت و محیط زیست پرداخت اما رویکرد ادبی را به طور جدی با ترجمه چند داستان کوتاه، چاپ شده در مجله ی روان شناسی و هنر، نافه شروع کرد. مدتی نیز با بخش نمایش رادیو فرهنگ همکاری داشت.

کتاب های شیرین معتمدی