نیکولا اسمی

نیکولا اسمی

نیکولا اسمی (متولد 1948 ، شروزبری ، انگلستان) از کودکی می نوشت و تصویرگری می کرد. کودکان در سراسر جهان از نقاشی های گرم و شوخ او لذت برده اند و بسیاری از کتاب های او در لیست کوتاه جوایز مهم قرار گرفته اند. نیکولا از همراهی خانواده هنری خود لذت می برد.

کتاب های نیکولا اسمی

مجموعه اولین تجربه های تو


در مهد کودک