امیرحسین قاضی

امیرحسین قاضی

امیرحسین قاضی متولد سال 1373، نویسنده خوش‌آتیه و مستعد، در کوششی چشمگیر در داستانی پرکشش و ملموس دنیایی آفریده که می‌توانست تاریخ همین سرزمین باشد.

کتاب های امیرحسین قاضی

دیوار 1358