میرشمس الدین ادیب سلطانی

میرشمس الدین ادیب سلطانی

میر شمس الدین ادیب سلطانی، پزشک، فیلسوف، زبان شناس، نقاش، نویسنده و مترجم متون مهم ادبی و فلسفی است. او مترجم منطق ارسطو، سنجش خرد ناب کانت و همچنین رسالهٔ منطقی-فلسفی ویتگنشتاین به زبان فارسی است. وی به زبان های انگلیسی، آلمانی، فرانسه، یونانی، عربی، ایتالیایی، روسی، عبری، ارمنی، لاتین، فارسی میانه، پارتی، اوستایی و زبان های پارسی باستان مسلط است.میر شمس الدین ادیب سلطانی، چهارمین فرزند زین العابدین ادیب سلطانی و بتول آغا در محله قلمستان تهران در سال ۱۳۱۰ به دنیا آمد. زبان فرانسه را در کودکی با کتاب دست دومی به نام فرانسه بدون معلم آموخت و زبان انگلیسی را از رادیو بی بی سی. او در سال ۱۳۲۲ به دبیرستان می رود و در همین ایام هم به سازمان جوانان حزب توده ایران می پیوندد.او پس از اتمام شش سال متوسطه، در سال ۱۳۲۸ وارد دانشکده طب دانشگاه تهران می شود و دکترای پزشکی خود را از دانشکدهٔ پزشکی دانشگاه تهران دریافت کرد. برای ادامهٔ تحصیل در زمینهٔ روان پزشکی بالینی و تحقیقات بیوشیمی به وین رفت و بعد از چند ترم، دستیار پروفسور هافمن، از جمله سرشناس ترین روان پزشکان آن ایام شد. او سال ۱۳۴۰ برای دیدن خانواده به ایران بازگشت و وقتی بازگشت، به دانشگاه وین نرفت بنابراین روانپزشکی را نیمه کاره رها کرد و به لندن رفت.اطلاعات اندکی از زندگی نامهٔ ادیب موجود است.کتاب های ترجمه شده توسط ادیب سلطانی:ایمانوئل کانت، سنجش خرد ناب، تهران: انتشارات امیرکبیر، ۱۳۶۲.ارسطو، منطق ارسطو (ارگانون)، تهران: انتشارات نگاه، ۱۳۷۸.برتراند راسل، جستارهای فلسفی، تهران: انتشارات امیرکبیر.ویلیام شکسپیر، بودن یا نبودن، تهران: نشر نی.ویلیام شکسپیر، سوگ نمایش شاه ریچارد سوم، تهران: انتشارات امیرکبیر.ویلیام شکسپیر، ویراستهٔ هرولد جنکینز، سوگ نمایش هملت شاهپور دانمارک، تهران: انتشارات نگاه، ۱۳۸۵.لودویگ ویتگنشتاین، رسالهٔ منطقی-فلسفی، تهران: انتشارات امیرکبیر، ۱۳۷۱لودویگ ویتگنشتاین، ویراست دو زبانهٔ رسالهٔ منطقی-فلسفی، تهران: انتشارات امیرکبیر، ۱۳۸۹داوید هیلبرت و ویلهلم آکرمان، بنیادهای منطق نگریک، تهران: انتشارات امیرکبیر، ۱۳۸۰.

کتاب های میرشمس الدین ادیب سلطانی

کتابی برای نمایش وجود ندارد !