حسین فرضی پور

حسین فرضی پور

حسین فرضی پور متولد سال 1365، نویسنده ایرانی و وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای مرکز می باشد.

کتاب های حسین فرضی پور

نیروی بیکران سپاسگزاری