امید روشن ضمیر

امید روشن ضمیر

امید روشن ضمیر متولد سال 1334، نویسنده و مترجم ایرانی است.

کتاب های امید روشن ضمیر

گلن گری گلن راس


سینمای جدایی


یک شب برفی


واقعیت و اشتیاق


معمای شکسپیر