مرتضی نظری

مرتضی نظری

سید مرتضی نظری متولد سال 1352 ، مترجم و نویسنده ی ایرانی است.

کتاب های مرتضی نظری

رهایی از غم جدایی


بهشت رابطه


بهانه ها را کنار بگذارید!


تیپ شخصیتی شما


موفقیت در نوجوانی


نقشه راه


داستان های شیرین