تام هاپکینز

تام هاپکینز

تام هاپکینز رئیس و بنیانگذار سازمان مشهور آموزش فروش تام هاپکینز بین المللی است. وی یکی از اعضای انجمن سخنرانان ملی است و نویسنده کتاب پرفروش ملی چگونه به هنر فروش تسلط داریم. امروزه ، بیش از 35000 شرکت و میلیون ها فروشنده حرفه ای در سراسر جهان از مواد آموزش حرفه ای فروش وی استفاده می کنند.

کتاب های تام هاپکینز

اگر نخریدند چه کنیم؟