رویا خادم الرضا

رویا خادم الرضا

رویا خادم الرضا متولد فروردین ماه ۱۳۶۰ و فارغ التحصیل زبان و ادبیات فرانسوی از دانشگاه آزاد اسلامی، در تهران زندگی می کند و از سال ۱۳۸۴ به صورت حرفه ای در بخش ترجمۀ ادبیات کودک و نوجوان در دو زبان انگلیسی و فرانسوی فعال است و محصول این فعالیت بیش از بیست و سه عنوان کتاب چاپ شده است.

کتاب های رویا خادم الرضا

طوفان شمشیرها (جلد دوم)


بازی تاج و تخت (کتاب دوم)


جشنی برای کلاغ ها (کتاب اول)


جشنی برای کلاغ ها (کتاب دوم)


بازی تاج و تخت (کتاب اول)


طوفان شمشیرها (جلد اول)


بازی تاج و تخت (کتاب سوم)


نبرد پادشاهان (جلد اول)


خاطرات خون آشام (4)


نبرد پادشاهان (جلد دوم)


رقص با اژدهاها (جلد سوم)


رقص با اژدهاها (جلد دوم)


رقص با اژدهاها (جلد اول)