نیایش پورحسن

نیایش پورحسن

نیایش پورحسن در خانواده‌ای فرهنگی متولد شد و از کودکی آثار نویسندگان مطرح جهان همچون برشت و شکسپیر را مطالعه کرده است. وی مدرک تحصیلی کارشناسی مرمت و کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی دارد و سال‌هاست در حوزه تئاتر و ادبیات نمایشی به تحقیق و مطالعه می‌پردازد.
از آثار او می‌توان به کتاب‌های زیر اشاره کرد:
۱- آشنایی ایرانیان با تئاتر و تماشاخانه‌های اتریش در عصر قاجار و آتش‌سوزی تماشاخانه "رینگ" وین به روایت اسناد و مدارک عصر ناصری
۲- تاریخچه آشنایی ایرانیان با تئاتر و ادبیات نمایش یونان باستان (از آغاز تا پایان عصر قاجار) و مجلس الکتر از تماشاخانه سوفوکل
۳- جریان طلیعه تئاتر در ایران و سرگذشت تماشاخانه دارالفنون (نخستین تماشاخانه ایرانیان به روش فرنگستان)
۴- جریان طلیعه نمایشنامه‌نویسی در ایران (از آغاز تا پایان سلطنت محمدعلی شاه قاجار) و (طیاتر میرزاسیف‌الدین‌خان وزیر مهام خارجه) بین سال‌های ۱۲۸۷ تا ۱۲۹۲
۵- نهضت آشنایی ایرانیان با "پیر کورنی" در عصر قاجار و تراژدی حکایت ردگون، خواهر پادشاه پارت
۶- و ...

کتاب های نیایش پورحسن