علی فروزفر

علی فروزفر

علی فروزفر متولد سال 1326، عضو شورای راهبری جشنواره تبلیغات ایران می باشد. وی عضو کمیته طراحی دوره کارشناسی ارشد تبلیغات و بازاریابی دانشگاه صدا و سیما، و عضو هیئت موسس خانه روابط عمومی ایران است.

کتاب های علی فروزفر