حبیب الله قاسم زاده

حبیب الله قاسم زاده

دکتر قاسم زاده هستم، استاد گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران و فارغ التحصیل روان شناسی در مقطع کارشناسی ارشد و روان شناسی بالینی در مقطع دکترا از دانشگاه وندربیلت آمریکا. گرایش های تخصصی من شامل درمان رویارویی وسواس، درمان Trichotillomania، پردازش طرحواره ای و فرایند Schematic processing and change process، پردازش استعاره ای و… می شود. در زمینه های دیگر نیز فعالیت هایی داشته ام نظیر پژوهش در زمینه های مختلف از جمله “مختصات روان سنجی فرم فارسی BDI-II”، سخنرانی در همایش ها، تألیف و چاپ مقاله و همچنین نگارش و ترجمه ی کتاب نظیر ترجمه ی کتاب “روان شناسی ویگوتسکی” (۱۳۸۱).

کتاب های حبیب الله قاسم زاده