مرجان محمدی

مرجان محمدی

مرجان محمدی مترجم و مدرس زبان انگلیسی، در سال ۱۳۴۸ در تهران به دنیا آمد. او فارغ التحصیل کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی و کارشناسی ارشد زبانشناسی همگانی است. مرجان محمدی ترجمه چند اثر از جمله سه گانه مریلین رابینسون نویسنده معاصر آمریکایی مانند گیلیاد، خانه داری، لالی و... را در کارنامه اش دارد.