سابین ویلهلم

سابین ویلهلم

سابین ویلهلم، دارای دکترای علمی، بنیانگذار و مدیر کلینیک اختلال بدشکلی بدن (BDD) و واحد تحقیقات در بیمارستان عمومی ماساچوست، دانشیار روانشناسی در گروه روانپزشکی در دانشکده پزشکی هاروارد است.

کتاب های سابین ویلهلم