روری بورک

روری بورک

روری بورک هنگامی که اولین کتاب خود را در زمینه مدیریت پروژه نوشت ، انتشارات بورک را تأسیس کرد. او دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و مدرک معماری نیروی دریایی (دانشگاه Solent) و مهندسی کامپیوتر (کاونتری) است. وی روی پروژه های سرمایه ای در سطح بین المللی کار کرده است. روری نویسنده ، مشاور و مدرس دانشگاه ها در سطح بین المللی است. 

کتاب های روری بورک