نایجل کراس

نایجل کراس

نایجل کراس (متولد 1942) یک استاد دانشگاه انگلیسی، یک پژوهشگر و مربی طراحی، استاد برجسته مطالعات طراحی در دانشگاه آزاد، انگلستان است، جایی که او مسئول ایجاد اولین دوره های آموزش از راه دور در طراحی بود. وی از زمان تأسیس در سال 1979 در مجله Design Studies ویراستار بود و هم اکنون سردبیر اصلی Emeritus است. کراس به شفاف سازی و توسعه مفهوم تفکر طراحی (یا "راه های طراحی شناختن طراحانه") به عنوان یک رشته مستقل از دامنه کمک کرد. وی یکی از افراد اصلی انجمن تحقیقات طراحی است.

کتاب های نایجل کراس

تفکر طراحی