توماس آگدن

توماس آگدن

توماس آگدن روانکاو و نویسنده، هم از کتاب های روانکاوی و هم از داستان های داستانی است که در سانفرانسیسکو، کالیفرنیا زندگی و کار می کند.
آگدن لیسانس خود را از کالج آمهرست، کارشناسی ارشد و یک دکتر را از ییل دریافت کرد، و در آنجا نیز اقامت روانپزشکی را به اتمام رساند. وی یک سال به عنوان روانپزشک همکار در کلینیک Tavistock در لندن خدمت کرد و آموزش روانکاوی خود را در انستیتوی روانکاوی سانفرانسیسکو انجام داد، جایی که وی همچنان در دانشکده باقی مانده است. برای بیش از 25 سال او به عنوان مدیر مرکز مطالعه پیشرفته روان پریش ها خدمت کرده است. وی همچنین عضو هیئت تحریریه آمریکای شمالی برای مجله بین المللی روانکاوی و گفتگوی روانکاوی بوده است.
آگدن یک تحلیلگر ناظر و شخصی در انستیتوی روانکاوی کالیفرنیای شمالی است.

کتاب های توماس آگدن

ماتریس ذهن


رها شده ها