رونی جی فیلیپس

رونی جی فیلیپس

رونی جی فیلیپس (Ronnie J. Phillips) استاد برجسته، اقتصاد، دانشگاه ایالتی کلرادو، فورت کالین است. فیلیپس همچنین در دانشگاه A&M تگزاس در کالج استیشن ، تگزاس تدریس می کرد. او به طور گسترده در زمینه مسائل بانکی، کارآفرینی و سیاست های عمومی در کتاب ها، مجلات دانشگاهی، روزنامه ها، مجلات و خلاصه سیاست های عمومی منتشر کرده است. وی اخیراً ویرایش یک مجموعه شش جلدی را در مورد تاریخ اعتبار و پرداخت در ایالات متحده از سال 1800-1935 انجام داده است.

کتاب های رونی جی فیلیپس