کریس هیلی

کریس هیلی

من اولین بار بیش از 30 سال پیش به عنوان یک پرستار عمومی آموزش دیدم و اعتراف می کنم که گاهی اوقات در مورد درک کسانی که دارای مشکلات بهداشت روانی هستند احساس عمیق بودن می کنم. ناآگاهی و نگرش من تا حدودی توسط گزارش های منفی رسانه ها شکل گرفت. اما از زمان آموزش به عنوان یک پرستار کارمند در روانپزشکی، من بینش و درک بسیاری از مبتلایان و خانواده های آنها را بدست آورده ام.
من نزدیک به 12 سال در یک بخش با امنیت متوسط کار کرده ام. اکثر بیمارانی که از آنها پرستار می کنم در حالی که از بیماری خود رنج می برند مرتکب جرم شده اند. معمول نیست که افرادی که دارای مشکلات روانی هستند مرتکب جرم می شوند، اما اگر بیماری آنها درمان نشود و مجاز به شدیدتر شود، مبتلایانی که به شدت بیمار هستند ممکن است ناخواسته در زندان به سر ببرند.

کتاب های کریس هیلی

شناخت بیماری اسکیزوفرنی