جوان لچکار

جوان لچکار

دکتر جوان لچکار (Joan Jutta Lachkar) ، یک درمانگر مجاز ازدواج و خانواده در یک عمل خصوصی در Tarzana، کالیفرنیا است. تمرکز اصلی لچکار رابطه بین فردی با اختلال شخصیت خودشیفته و فردی با اختلال شخصیت مرزی است. اولین کتاب وی در این زمینه "خودشیفتگی / زوج مرزی: یک دیدگاه روانکاوان در مورد درمان زناشویی" بود، که در آن او بررسی می کند که چگونه شرکا یک پیوند انگلی ایجاد می کنند و یک درام از تجارب متعارض قبلی را بازی می کنند، که با الگوهای رفتاری دردناک و دایره ای شکل آنها مشخص می شود. در چاپ دوم، زوج خودشیفته / مرزنشین: رویکردهای جدید به درمان زناشویی، لچکار تلاش می کند تا فراتر از زوج های خودشیفته و مرزی باشد و از بسیاری از تنظیمات سرکشی دیگر استفاده کند. او توضیح می دهد که چگونه هر یک از طرفین برخی از مسائل حل نشده را در طرف دیگر برمی انگیزد و چگونه هر یک از پیش بینی های منفی دیگری را شناسایی یا بیش از حد شناسایی می کند. وی برای توصیف این روند، اصطلاح "شناسایی دو برآمدگی" را ابداع کرد ، که توسعه ای در شناسایی تصویری ملانی کلاین است.

کتاب های جوان لچکار