باربارا نیومن

باربارا نیومن

باربارا ام. نیومن دکترای خود را در روانشناسی رشد از دانشگاه میشیگان دریافت کرد. وی در حال حاضر استاد توسعه انسانی و مطالعات خانواده در دانشگاه رود آیلند است.

کتاب های باربارا نیومن

نظریه های رشد