رالف اربر

رالف اربر

رالف اربر استاد روانشناسی و دانشیار دانشکده هنرها و علوم لیبرال در دانشگاه دپول است. وی مدرک کارشناسی خود را در رشته جامعه شناسی از دانشگاه مانهایم و دکترای خود را دریافت کرد. در روانشناسی از دانشگاه کارنگی ملون. آثار وی در مکان های مختلفی از جمله مجله شخصیت شناسی و روانشناسی اجتماعی و مجله روانشناسی اجتماعی تجربی منتشر شده است. وی همچنین نویسنده و ویراستار چندین کتاب از جمله درک نسل کشی: روانشناسی اجتماعی هولوکاست (با لن نیومن) است. وی در سالهای 2005-2006 رئیس انجمن روانشناسی غرب میانه بود و از سال 2003 تا 2009 با لئونارد مارتین تحقیق روانشناسی را ویرایش کرد.

کتاب های رالف اربر

روابط صمیمانه