دی یوجین مید

دی یوجین مید

دی یوجین مید استاد برجسته ازدواج و خانواده درمانی در دانشگاه بریگام یانگ، یوتا است. در طول 40 سال، وی کلاسهای خانواده درمانی، جنسی درمانی، ازدواج و عمل خانوادگی و کلاسهای نظارت بر ازدواج و خانواده درمانی در دانشگاه را ایجاد و آغاز کرد. او عضو انجمن روانشناسی آمریکا و عضو کلینیک و عضو انجمن آمریکایی برای ازدواج و خانواده درمانی (AAMFT) است، و دوره نظارت تصویب شده را در موسسه زمستانی خود تدریس کرده است. او نویسنده مقاله تحسین نظارت موثر است: یک مدل وظیفه محور برای مشاغل بهداشت روان (1990).

کتاب های دی یوجین مید