شری فان دیک

شری فان دیک

 شری فان دیک (Sheri Van Dijk)، یک درمانگر بهداشت روان در یک عمل خصوصی در مرکز بهداشت منطقه ای Southlake در نیومارکت، ON ، کانادا است. وی در زمینه درمان اختلال دو قطبی و سایر اختلالات روانپزشکی با استفاده از رفتار درمانی دیالکتیک (DBT) و تمرین ذهن آگاهی تخصص دارد. او نویسنده کتاب کار مهارتهای درمان رفتاری دیالکتیک برای اختلال دو قطبی است.

کتاب های شری فان دیک