مارجری شارلوپ

مارجری شارلوپ

دکتر مارجری اچ شارلوپ، کار زندگی خود را وقف کمک به کودکان اوتیسم و ​​خانواده های آنها کرده است. وی استاد روانشناسی در دانشکده Claremont McKenna و مدیر مرکز اوتیسم Claremont، مرکز تحقیق و درمان وی برای کودکان مبتلا به ASD و خانواده های آنها است. او همچنین به عنوان یک روانشناس مجاز، یک عمل خصوصی و خدمات مشاوره را حفظ می کند. دکتر شارلوپ صدها سخنرانی و نشریه کنفرانس حرفه ای در زمینه اوتیسم دارد و از او برای ارائه کارگاه ها و سخنرانی ها در سراسر جهان دعوت شده است. کتاب وی، "استراتژی های آموزش طبیعت گرایانه و اتفاقی برای کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم" در چاپ دوم است. او به عنوان دستیار ویرایشگر و در هیئت تحریریه در مجلات متعدد مربوط به رفتار، اوتیسم و ​​آموزش فعالیت کرده است. حوزه های تحقیقاتی دکتر شارلوپ بر روی درمان ارتباطات، انگیزه، مهارت های اجتماعی و مشکلات رفتاری تمرکز دارد. استفاده از فناوری از جمله علایق تحقیقاتی جدید وی است. همکاری و آموزش والدین از زمینه های اصلی وی برای تمرین است.

کتاب های مارجری شارلوپ