نرگس تبریزی

نرگس تبریزی

نرگس تبریزی متولد سال 1352، نویسنده، پژوهشگر، درمانگر اختلال یادگیری کودکان، معلم و مشاور مدرسه، و نقاش می باشد.
وی نویسنده ۹ عنوان کتاب در زمینه‌ی پرورش توانایی های کودکان و نویسند‌ه‌‌ی کتاب پرفروش ” همه می‌تونن زرنگ باشن” که تا کنون جلد اول آن ۴۱ بار و جلد دوم آن ۴ بار تجدید چاپ شده است، می باشد. همچنین کتاب پرورش توانایی های ذهنی و یادگیری وی۲۰ بار تجدید چاپ گردیده است.

کتاب های نرگس تبریزی