منصوره وحدتی احمدزاده

منصوره وحدتی احمدزاده

منصوره وحدتی احمدزاده متولد 1334 فارغ التحصیل رشته مترجمی زبان انگلیسی از دانشکده زبان های خارجی علامه طباطبایی است. مثل بسیاری از مترجمان او هم ترجمه را با کتاب هایی در حوزه توانبخشی و روانشناسی از جمله؛ من کیستم (فیلیپ برنارد) و دیروز گریستم (اییانلا ونزنت) شروع کرد. با ترجمه «پل های مدیسون کانتی» اثر جیمز وال تصمیم گرفت به طور جدی بر ترجمه آثار ادبی متمرکز شود.در سال های اخیر سه اثر سال بلو «مرد معلق»، «این حقیقت» و «رولشتاین» را ترجمه کرده است. وحدتی احمدزاده همچنین چهار نمایشنامه از نمایشنامه نویس نوبلیست انگلیسی هارولد پینتر به نام های «چشم انداز»، «سکوت»، «شب» و «روزگار قدیم» ترجمه کرده است.

کتاب های منصوره وحدتی احمدزاده

ناتمام


پاچینکو


وقتی غمگینی به یاد آر


سیاره آقای سملر


پل های مدیسون کانتی


مرد معلق


شکوه عشق


و کوهها طنین انداز شدند


رولشتاین


و این حقیقت


دویدن در تنهایی