رابرت هینشلوود

رابرت هینشلوود

رابرت داگلاس هینشلوود (متولد 1938) روانپزشک و مدرس انگلیسی است. وی استاد مطالعات روانکاوی در دانشگاه اسکس است. وی به عنوان پزشک و روانپزشک آموزش دیده و از سال 1974 به جنبش جامعه درمانی علاقه مند شد و با ویرایش مجله بین المللی جوامع درمانی (در سال 1980) شروع کرد.

کتاب های رابرت هینشلوود

ملانی کلاین