راجر تریگ

راجر تریگ

راجر هیو تریگ (متولد 14 آگوست 1941) فیلسوف انگلیسی و استاد برجسته فلسفه دانشگاه وارویک است. وی به خاطر کارهایش در زمینه فلسفه دین شناخته شده است. تریگ رئیس انجمن ذهن، رئیس بنیانگذار انجمن فلسفه دین انگلیس، رئیس انجمن فلسفه دین اروپا و اولین رئیس انجمن فلسفه انگلیس بوده است.

کتاب های راجر تریگ

فهم علم اجتماعی