گینور لی گرینوود

گینور لی گرینوود

 گینور لی گرینوود (Gaynor Lea-Greenwood)، مدرس ارشد بازاریابی مد و خرید در دانشگاه متروپولیتن منچستر است ، که در سطح عالی در صنعت مد کار کرده است. وی یک محقق فعال، معاینه خارجی دانشگاه های انگلستان و دستیار سردبیر مجله بازاریابی مد و مدیریت است.

کتاب های گینور لی گرینوود

ارتباطات بازاریابی مد