فرهاد منصف

فرهاد منصف

فرهاد منصف جویشگر ایرانی با حوزه های تخصصی: مشکلات عاطفی کودکان نمونه‌پژوهی, کودکان سرپرستی نمونه‌پژوهی, بهداشت روانی, روانشناسی انسانگرا, روانشناسی واژه‌نامه‌ها انگلیسی به عنوان ویراستار و مترجم فعالیت دارد.

کتاب های فرهاد منصف

دیدگاه کل نگر درباره استرس