لزلی کامینوف

لزلی کامینوف

لزلی کامینوف یک مربی یوگا است که از سنت T.K.V دسیکاچار الهام گرفته است. او یک متخصص شناخته شده بین المللی با چهار دهه تجربه در زمینه های یوگا و آناتومی تنفس است. او کارگاه های آموزشی بسیاری از انجمن های پیشرو یوگا، مدارس و برنامه های آموزشی در جهان را رهبری می کند.

کتاب های لزلی کامینوف

آناتومی یوگا به زبان ساده