الیزابت کوبلر راس

الیزابت کوبلر راس

الیزابت کوبلر راس، زاده ی 8 جولای 1926 و درگذشته ی 24 آگوست 2004، روانپزشک و نویسنده ای سوییسی – آمریکایی بود. کوبلر راس در سال 1957 از دانشکده ی پزشکی دانشگاه زوریخ فارغ التحصیل شد. او نوزده مدرک افتخاری را از نهادهای درمانی معتبر جهان دریافت کرد و تا سال 1982، به تخمین خودش، به حدود 125000 دانشجو در کالج ها، سمینارها، دانشکده های پزشکی، بیمارستان ها و نهادهای اجتماعی در رابطه با مرگ آموزش داده بود.

کتاب های الیزابت کوبلر راس

درباب زندگی پس از مرگ


چرخ زندگی


درس های زندگی


همدلی با بیماران رو به مرگ