امیر امجد

امیر امجد

"امیر امجد" متولد سال 1357، مترجم، نمایشنامه‌نویس و کارگردان تئاتر می باشد.

کتاب های امیر امجد

نوشته ی رمزی


در باب مشاهده و ادراک


مرد بالشی


غرب حقیقی


نغمه ی غمگین


جولی


تلخی ته گلو


چشم بد دور


خواب گرگ


خون بهای تاندوری


وقت ضیافت


افسانه های ایرلندی پریان


تور عروس


بازرس هاند واقعی


بیشتر بخوانید

مسیر پر فراز و نشیب نمایشنامه ها در قرن بیستم

در اوایل قرن بیستم و در اغلب کشورهای اروپایی، تمایزی میان نمایش های ساده و خیابانی با آثار جدی تر به وجود آمد.