کلودیو فسر

کلودیو فسر

او نویسنده مقالات و کتاب‌هایی در زمینه توسعه رهبری است، از جمله مبتکران سریالی، شرکت‌هایی که دنیا را تغییر می‌دهند، زمانی که اجرا کافی نیست، رمزگشایی از رهبری الهام‌بخش.

کتاب های کلودیو فسر

نوآوران سریالی