دان دی وریز سوکول

دان دی وریز سوکول

دان دی‌وریز سوکول نویسنده و طراح 10 کتاب در مورد ابله سازی و مجله هنری است. او همچنین مجموعه‌ای از کتاب‌های تخته‌ای (Pet Palooza، Gibbs Smith) را برای کودکان تصویرسازی و نوشته است.

کتاب های دان دی وریز سوکول