استیو ودین

استیو ودین

استیو ودین نویسنده و طراح آمریکایی می باشد.

استیو ودین: به نظر من، برای اینکه خود را شاداب و سرزنده نگه دارید، فقط اصول کلاسیک خلاقیت و اصالت طراحی را بپذیرید. و سپس یاد بگیرید که بر یک جامعه خلاق تکیه کنید که بینش و الهام جمعی را فراهم می کند. این واقعاً کاری است که ما اکنون انجام می دهیم. ما در حال کار با یک جامعه خلاق از جوانانی هستیم که تجربه کمتری دارند. طراوت و نشاط آنجاست.

کتاب های استیو ودین

بهترین ها در طراحی بروشور