کریستوفر دو بلگ

کریستوفر دو بلگ

کریستوفر دو بلاگی (زاده 1971 در لندن) روزنامه نگاری است که از سال 1994 در خاورمیانه و آسیای جنوبی کار کرده است. آثار وی عمدتاً توصیف وقایع ایران و ترکیه است. دو بلاگی از جمله نویسندگان دیرینه The Guardian ، New York Review of Books ، Granta و New Yorker است. او قبلاً خبرنگار اکونومیست در تهران بود. او به همراه همسرش بیتا قزللاق ، که معمار ایرانی است ، و دو فرزندش در لندن زندگی می کند.

کتاب های کریستوفر دو بلگ

تراژدی تنهایی