خلیل جعفرپیشه

خلیل جعفرپیشه

خلیل جعفرپیشه مشاور،طراح ومجری استراتژی برند می‌باشد.

کتاب های خلیل جعفرپیشه