خلیل جعفرپیشه

خلیل جعفرپیشه

خلیل جعفرپیشه مشاور،طراح ومجری استراتژی برند می‌باشد.

کتاب های خلیل جعفرپیشه

آیین برندسازی شخصی


برندسازی تا رسیدن به اوج


اسرار نام و نشان سازی


برندینگ عاطفی