مارک گوبه

مارک گوبه

مارک گوبه، نویسنده، طراح، فیلمساز، و سخنران، پارادایم برندینگ عاطفی را در سال 2001 معرفی کرد. ""برندینگ عاطفی"" پیش از آن، کارآمدی خود را در دنیای فروش کوکاکولا در سال 1996 نشان داده بود که از مرز 9 میلیارد دلار به رشد سالانه ی 15 میلیارد رسیده بود. همچنین ""برندینگ عاطفی"" در جریان بازیهای المپیک 1996 سیدنی درخششی چشمگیر برای ""معرفی برند کوکاکولا"" و فروش آن در قیاس با بسیاری از برندهای جهانی نشان داده بود.

کتاب های مارک گوبه

برندینگ عاطفی