مایک اکر

مایک اکر

مایک آکر یک مربی رهبری، نویسنده و سخنران با بیش از 20 سال تجربه در سخنرانی، توسعه رهبری و مدیریت سازمانی است. مایک که به اعتبار، شوخ طبعی و حضور جذاب خود معروف است، در تقویت آگاهی شخصی و سازمانی تخصص دارد و به مشتریان اجازه می دهد مسیر رشد شخصی خود را ایجاد کنند. رویکرد او جدی، آگاهانه و کل نگر است که منجر به تعادل رضایت بخش تری در کار و زندگی می شود. تخصص او در ارتباطات و رهبری باعث جذب سیاستمداران، کارآفرینان تجاری، رهبران آموزشی و مدیران اجرایی شده است.

کتاب های مایک اکر

بدون ترس سخنرانی کن