محمود نامنی

محمود نامنی

محمود نامنی متولد سال 1331 در ایران می باشد

کتاب های محمود نامنی

لطفا گوسفند نباشید


لطفا معتاد نشوید


لطفا مدیر موفقی باشید


بیشتر بخوانید

چگونه با روانشناسی، داستان های بهتری خلق کنیم

«روانشناسی» برای بسیاری از نویسندگان، موهبتی بزرگ است و بینشی ارزشمند را درباره ی چگونگی کارکرد ذهن انسان به آن ها می بخشد.